Artikel Wouter Verschelden Newsmonkey

De storm rond minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) is nog niet gaan liggen. Vandaag moet de premier in het parlement nog tekst en uitleg komen geven. En de oppositie heeft nog munitie, sp.a-kamerlid David Geerts heeft een hele resem bezwarende documenten. Daarbij de handtekening van Galant zelf voor een kredietlijn van liefst 400.000 euro aan Clifford Chance.

Heeft minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) fouten gemaakt bij de aanstelling van het dure advocatenbureau Clifford Chance of niet en heeft ze informatie achtergehouden? Na al twee weken discussie in de Wetstraat, waarbij Galant niet de beste indruk maakte, komt het vandaag tot een ontknoping in de Kamer. Want daar moet eerste minister Charles Michel (MR) ook nog eens vragen van de oppositie komen beantwoorden. "Ik heb niet gelogen, ik kan iedereen recht in de ogen kijken", beet Galent deze week al van zich af.

Zelf kredietlijn getekend

Michel mag zich aan een pittige sessie verwachten, waarin hij 'zijn' minister moet verdedigen. Sp.a maakt zich op om fel uit te halen. Kamerlid David Geerts (sp.a) zwaait ondermeer met een document waaruit blijkt dat minister Galant zelf de opening van het provisioneel krediet deed op 1 oktober, voor 400.000 euro aan CFC (Clifford Chance).

Dat document is lastig voor de minister: in haar verdediging in de Kamer heeft ze het telkens weer over de administratie die fouten maakte, maar nu blijkt in elk geval dat ze zelf haar handtekening zette. Dat is op z'n minst opmerkelijk: een minister zet bijna nooit haar handtekening op zo'n document. Maar het bewijst in elk geval dat ze op de hoogte was, net als de Inspectie Financiën, die vreemd genoeg geen bezwaren zag bij zo'n groot bedrag zonder deftige uitleg.

"In het parlement zei ze letterlijk dat het de administratie is die dat allemaal deed. Maar als je dit ziet, kan je toch niet meer beweren dat ze niet volledig op de hoogte was", zegt David Geerts. "Dit bewijst dat ze vanaf dag 1 tot nu op de hoogte is, en door zelf haar handtekening te zetten zelf aanspreekbaar is. Ze kan zich zelfs niet wegsteken achter haar kabinet."

"Wie is gemachtigd om de betalingen te doen?" De kredietlijn, die op 1 oktober 2015 nog getekend werd, is een zoveelste bewijs van hoe slordig en bric-à-brac het kabinet Galant de boel aanpakt. Want uit mailverkeer dat newsmonkey kon inkijken, blijkt dat Laurent Ledoux, de topman van de FOD Mobiliteit op 29 september dit jaar opnieuw vraagt via mail aan zijn administratie: "Kunnen jullie meer info sturen over de tot op heden geraamde kosten van Clifford? En wat zij hiervoor gedaan hebben?" Het antwoord is duidelijk: "De Juridische Dienst heeft Clifford Chance nooit aangezocht als raadsman van de Belgische Staat en heeft evenmin met Clifford Chance gehandeld. Alle prestaties van Clifford Chance werden blijkbaar enkel voor, en in opdracht van de Beleidscel geleverd, en dit op het eerste gezicht in meerdere dossiers. De Juridische Dienst heeft geen idee van het totale volume van de prestaties, noch van het detail ervan. (...) Tot op heden werd geen enkele factuur aan Clifford Chance vereffend. Het is hier trouwens de vraag, wie gemachtigd is om de betaling(en) in kwestie te "ordonneren" (ik heb nog geen voldoende detail i.v.m. het daartoe aan te wenden budget)."

Een paar dagen later tekent Galant zelf dus opnieuw die kredietlijn. Daarmee is er in elk geval een duidelijke link tussen de minister en het kantoor. De afgelopen weken ging het nochtans constant over wie nu eigenlijk het advocatenkantoor had aangebracht en vooral de manier waarop. Galant zelf beweerde in de Kamer dat het Laurent Ledoux, de topman van de FOD Mobiliteit, was die had gezegd dat die marktbevraging niet nodig was. Haar administratie heeft enkel gezegd dat de begrotingsprocedure moest gerespecteerd worden, zo stelde Galant.

En ook: "De eerste contacten met Clifford zijn genomen door de FOD Mobiliteit." Volgens Geerts rammelt er toch één en ander met die uitleg. "Het kan zijn dat Laurent Ledoux eerst mondeling zei dat geen aanbesteding nodig was. Maar uit mails van 3 november vorig jaar blijkt dat ze toch eerst nadenken over drie kantoren die moeten kunnen meedoen aan een bieding."

En dan komt er een mailtje van de baas van de FOD Mobiliteit, ook op die derde november, waaruit toch duidelijk blijkt dat het kabinet wel degelijk een aanbesteding moet hebben gemaakt, dat de Inspectie Financiën op de hoogte moet zijn geweest, maar ook het kabinet Begroting. En dan, één dag later, zijn ze al meer in de richting aan het gaan van één kantoor op het kabinet Galant. Geerts: "Hier blijkt toch duidelijk dat het kabinet Galant de keuze maakt voor Clifford."

Ze zeggen letterlijk, "Na discussie met Dominique heeft Clifford Chance ons verzekerd van een reflectie over de toekomstige strategie voor de regering over de maatregelen die nodig zijn voor de luchthaven. En dan volgt op 7 november nog eens de formele bevestiging: ze gaan met Clifford in zee. "Heel de argumentatie van de minister in de Kamer stemt dus echt niet overeen met wat deze documenten aantonen. Ze maakten de keuze en zij betaalden. De premier moet vandaag antwoorden of ze wel nog het vertrouwen van de regering heeft. Kan ze nog wel geloofwaardig functioneren", zegt Geerts.