De kilometerheffing gaat in op 1 april. Vrachtwagens betalen dan tussen de 7,4 en 20 eurocent per kilometer, afhankelijk van het gewicht van de vrachtwagen en de uitstoot. Concreet: een vrachtwagen die van Veurne naar Ieper rijdt - ongeveer 35 km - betaalt zo'n 2 euro. De heffing is van kracht op autosnelwegen en enkele belangrijke gewestwegen.

Onder andere de Vereniging Van Vlaamse Stedenen Gemeenten (VVSG) waarschuwde gemeenten al voor een mogelijke toename van het sluipverkeer op lokale wegen, doordat vrachtwagens binnenwegen gaan zoeken om aan de kilometerheffing te ontsnappen.

sp.a sluit zich daarbij aan. “Onze grootste vrees is dat het sluipverkeer van vrachtwagens voetgangers en fietsers in gevaar brengt”, zegt David Geerts. “sp.a vraagt daarom met aandrang dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om GAS-boetes uit te schrijven voor vrachtwagens die wegen gebruiken waar ze niet mogen komen, hoewel er verbodsborden staan die zwaar vervoer verbieden. Vandaag staat op het negeren van zulke verbodsborden een boete van amper 55 euro, wat onvoldoende afschrikt.”

“Uit cijfers van de politiediensten blijkt ook dat daartegen zelden wordt opgetreden. Een GAS-boete daarentegen kan tot 350 euro gaan. En in tegenstelling tot een gewone boete komt het geld van een GAS-overtreding de gemeente rechtstreeks ten goede, waardoor ze dat geld in extra politiecontroles kan investeren, of zelfs in het herstellen van kapotgereden wegen”, licht David Geerts toe.

Bron: Nieuwsblad (10/02) door Werner Rommers