“De regering-Michel heeft nog vijf dagen om de begroting 2017 op orde te krijgen. Maar de begroting 2016 rammelt langs alle kanten. Minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) slaagt er maar niet in de belastingen te innen zoals het hoort. De reden is altijd dezelfde: in de begrotingen worden elke keer opnieuw veel te optimistische opbrengsten ingeschreven”, aldus Peter Vanvelthoven.

“We hebben altijd gewaarschuwd dat de accijnsverhoging kon leiden tot een daling van de alcoholverkoop, waardoor de verhoopte opbrengsten niet worden gehaald. Ook het Rekenhof heeft dat op 27 november 2015 gedaan”, licht Peter Vanvelthoven toe. “Helaas heeft de Minister deze waarschuwingen altijd in de wind geslagen. En wat blijkt nu? Terwijl de minister rekende op een stijging van de accijnzen met 23,5 procent, is dat na acht maanden slechts 11,7 procent. Over heel 2016 zal de accijnsverhoging op alcohol dus geen 182 miljoen maar slechts 54 miljoen euro opbrengen. De zoveelste foutieve inschatting aan inkomsten door de minister.”

Peter Vanvelthoven betreurt ook dat Johan Van Overtveldt (N-VA) geen rekening heeft gehouden met een mogelijke gedragswijziging van buitenlanders als de Belgische prijzen minder concurrentieel worden.