Het scheelde geen haar of ook het bufferbos aan de Boomsestraat tussen betonfabriek Coeck en de Molenstraat was verdwenen. Nog voor de bespreking met de gemeenteraad of met de inwoners dienden Open Vld en N-VA een bouwvergunning in voor een weg dwars doorheen het groengebied. Ook nu bond sp.a-Groen op de gemeenteraad de kat de bel aan. Ondertussen tekenden ook een pak inwoners de petitie van initiatiefnemer Carl Boeckx.

Fractieleider Chris Ceuppens (sp.a-Groen): "Op het nippertje konden we deze nieuwe aanslag op de leefbaarheid van onze dorpskern voorkomen. Het gemeentebestuur moet nu snel een einde aan het 'ge-stunt-el' in dit dossier maken en in overleg met een gepaste oplossing komen. Een fiasco als de kaalkap waarbij de wijk 'De Bosschen' haar buffer tegen het bedrijf 'Transpico' verloor, mag niet opnieuw gebeuren.

(foto De Stunt - Benoit De Freine HLN)

***

Vorig jaar kocht de gemeente het terrein en het voormalige pand van tweedehandswinkel ‘De Stunt’ aan de Boomsestraat. Het terrein is bijna één hectare groot en staat op het gewestplan ingekleurd als buffergebied. sp.a-Groen ging akkoord met de aankoop op voorwaarde dat deze zone een volwaardig bufferbos zou blijven na de broodnodige afbraak, opruiming en sanering van het terrein. Het beschermt de bewoners van de Molenstraat tegen de uitlaatgassen van de vrachtwagens, het zicht, het lawaai en het fijn stof van de betonfabriek Coeck. Die bescherming moet er blijven!

sp.a-Groen: “Geen fietsstraat door het buffergebied”

Op de gemeenteraad van mei ll. kantte sp.a-Groen zich dan ook fel tegen het idee van dit gemeentebestuur om een fietsstraat doorheen het bufferbos te trekken. Dat betekent dat naast voetgangers en fietsers ook auto’s kunnen gebruik maken van deze doorsteek. Dat kan en mag volgens sp.a-Groen niet.

Fractieleider Chris Ceuppens: “Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemming van dit gebied vastlegt, stelt dat alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de bufferzone zijn toegelaten. Een weg voor gemotoriseerd verkeer hoort daar dus volgens ons niet thuis. Dat maakt het project bovendien een pak duurder. Geld dat de gemeente momenteel niet heeft.

De bufferstrook moet voor ons aansluiten op de bufferzone die recent werd aangelegd door het bedrijf Coeck langsheen de Rupelstraat en de Kapelstraat. Die aanleg gebeurde in overleg en samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het provinciebestuur onder impuls van voormalig gedeputeerde Rik Röttger (sp.a). 

Nu moeten we de rest van deze corridor tussen de Rupel/Niels Broek en Walenhoek uitbouwen zodat we eindelijk een volwaardige eco-passage kunnen realiseren en finaliseren. Het hoeft geen zoveelste strak aangelegd parkje te zijn. Laat de natuur ook eens zijn vrije loop. Van een nieuwe kaalkap zoals achter de wijk ‘De Bosschen’ kan en mag er dus zeker geen sprake zijn.”


De petitie vind je terug via https://www.openpetition.eu/!qrnvf