Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde aan dat zij tal van kleine materniteiten in het land wil sluiten. Ze wil dat ziekenhuizen door samenwerking in eenzelfde zorgregio het aanbod beter op elkaar gaan afstemmen.

De materniteit van Geraardsbergen dreigt door deze maatregel te verdwijnen. 

Voor sp.a Geraardsbergen is dit onaanvaardbaar. De materniteit is een onmisbare dienst, het creëert immers een hechte band tussen de Geraardsbergenaars en hun ziekenhuis. Door de doorgaans goede ervaringen op de materniteit is men eerder bereid om ook andere ingrepen in ons ziekenhuis te laten uitvoeren.

De materniteit is een belangrijke levensader voor ons ziekenhuis. sp.a vreest dat het verdwijnen van de materniteit de toekomst van het ziekenhuis op het spel zet.

Het zou ook betekenen dat Geraardsbergenaars verder moeten pendelen om te bevallen. Terwijl de materniteit van Geraardsbergen uitstekende zorg biedt, dicht bij huis.

Deelt U onze bezorgdheid? Teken dan de geboortelijst voor ASZ Geraardsbergen om de materniteit te  behouden in Geraardsbergen.


Dit kan op: www.petities24.com/geboortelijst_asz_geraardsbergen