“De inspraak bij en de visie op projecten in Mechelen is vaak ondermaats.” Dat concluderen enkele vertegenwoordigers van buurtcomités, gesteund door gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a).

Bij bewoners van de Hendrik Speecqvest ligt het project voor een nieuwe ondergrondse parking en de herinrichting van de vesten (R12) zwaar op de maag. “Het project is ons door de strot geramd. We zijn heel erg kwaad, woedend eigenlijk”, zegt Carole Castelein van het buurtcomité HSV.

Dat heeft bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen twee procedures lopen: een tot schorsing van de werken, een andere tot nietigverklaring van de bouwvergunning. “Van alle beloftes is niets overeind gebleven. Zo kunnen wij enkel ’s nachts parkeren in de ondergrondse parking in de Stationsstraat, maar wat met mensen die in shiften werken? En het alternatief, de Zandpoortvest, staat vol met auto’s van studenten”, vertelt Castelein.

"Openbare onderzoeken tijdens vakantie"

Voor Karel Geys is het een typerend voorbeeld van hoe het stadsbestuur omgaat met inspraak. “Voor een vijftal van de grootste bouwdossiers die er momenteel zijn, liepen alle openbare onderzoeken tijdens de vakantie. Ik vind dat echt not done”, stelt hij. Geys vindt dat de stad burgers onvoldoende informeert. “In sommige gevallen was er niet eens een infovergadering. Zelfs niet als het kalf verdronken was”, zegt het raadslid.

Op de Speecqvest wordt dat bevestigd. “Als wij al informatie krijgen, is die vaak heel uiteenlopend. De communicatie in de brief van de stad, die van de politie en die van de werfleider spreken elkaar vaak tegen”, vertelt Carole Castelein.   

"Opmaak van masterplannen nodig"

sp.a verwijt het stadsbestuur ook een gebrek aan visie. Voor een buurt als de Speecqvest was de opmaak van een masterplan nodig. “Zeker omdat er nog plannen zijn voor een podiumzaal en voor de vernieuwing van het Hof van Egmont. Daar is op dit moment geen rekening mee gehouden. Er wordt gewerkt in kleine stukjes, want nefast is voor de mobiliteit”, legt Karel Geys uit.

Een masterplan met een bredere kijk op de mobiliteit is ook wat bewoners van de Belgradestraat wensen. Zo is er ongerustheid over de komst van een woonzorgcentrum. “Dat telt honderd bedden en vijftien seniorenflats. Toch zijn er maar 64 parkeerplaatsen gepland die ook moeten dienen voor het personeel en bezoekers”, zegt Kris Devos. Bovendien zitten er in de onmiddellijke buurt nog meer ontwikkelingen aan te komen. “De herbestemming van de terrein van Trap en Inofer bijvoorbeeld”, klinkt het.

Voor gemeenteraadslid Geys is het duidelijk. “De stad moet meer aandacht besteden aan masterplannen. En van participatie, laat staan zelfs informatie is er vaak geen sprake. Het gebrek aan inspraak in deze stad is een grove schande”, zegt hij nog. Leden van het buurtcomité HSV opperen het idee om alle comités met klachten samen te brengen. “Want samen staan we sterker”, zegt bewoner Jimmy Ringoir.

Foto en artikel: Sven Van Haezendonck - Gazet Van Antwerpen