Bij de introductie van het Shop & Hop- project vroeg raadslid Guy Reynebeau (sp.a) om ook aandacht te hebben voor wie niet over een dure smartphone beschikt. Hij pleitte voor het gebruiksvriendelijker maken van het handenvrij winkelen. De bevoegde schepen erkende het probleem en maakte werk van aanpassingen. Ook met een eenvoudige gsm kan men nu gebruik maken van een meer toegankelijk winkelsysteem.

In de winkel hoeft men nog enkel naam en mobiel telefoonnummer bekend te maken, samen met de keuze waar de winkeltassen moeten geleverd worden. Via sms krijgt men dan een ophaalcode toegestuurd en wordt men verwittigd wanneer de winkeltassen geleverd zijn in de box. Bij de bemande Hop & Shop punten kan men zelfs met een unieke sleutelhanger de locker (zonder code) openen.

 Reynebeau is tevreden met deze verbeteringen, maar blijft nog bezorgd over de betaalbaarheid voor iedereen wanneer de gratis service na de proefperiode zal ten einde zijn. Schepen Peeters deelt in dit verband mee dat van de proefperiode (nog tot na de zomer) gebruik gemaakt wordt om met de partners te onderzoeken welk businessmodel haalbaar is en in hoeverre dat gepaard zal moeten gaan met het betalend maken van deze service.