De Molenbeek is een waterloop van 2de categorie die ontspringt ten zuiden van het Sportpark Sneppenbos aan de Vremdesesteenweg in Boechout. Sinds 1999 beheert Natuurpunt hier een ca 58 ha groot waardevol natuurgebied. De natuurvereniging probeert mensen bij haar projecten te betrekken.

Wat waren de voornaamste doelstellingen van dit project? Aan de ene kant wilde men extra kansen geven aan water en watergebonden fauna en flora, door het water via een bypass langs het laagst gelegen deel van de vallei te laten stromen. Aan de andere kant wenste men het gebied open te stellen voor zowel buurtbewoners als recreanten.

Om dit te bereiken legde Natuurpunt, met ondersteuning van de provincie Antwerpen, de gemeente Boechout en heel wat vrijwilligers, een trage weg met bruggetje aan over de beek en installeerde ze een kijkwand. Ook de bypass en twee plasbermen werden aangelegd.   Een mooie voortplantingshabitat voor de kamsalamander, waar ook andere diersoorten van zullen profiteren. Het wandelpad werd verbonden met de nieuwe trage weg aan het nabijgelegen Sportpark Sneppenbos. Zowel wandelaars als joggers kunnen voortaan genieten van dit nieuw ontsloten natuurgebied.

Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Leefmilieu en Natuur en Landschap, is erg opgetogen over het resultaat: “De provincie Antwerpen investeerde 15.609 euro. De samenwerking met de gemeente en Natuurpunt zorgt ervoor dat deze open ruimte op een aangename manier ‘beleefbaar’ wordt voor de vele natuurliefhebbers, wandelaars en joggers.”

Het heringerichte perceel is eigendom van de gemeente Boechout. De gemeente legde de trage weg ook aan. Verder voorziet de gemeente in een jaarlijks budget voor het onderhoud van bomen en poelen, waarvan o.a. Natuurpunt gebruik van maakt.

Het werd een gezellige dag. Terwijl kinderen samen met een natuurgids op zoek gingen naar dierensporen, konden volwassenen het wandelpad bezoeken en de natuurinrichtingswerken en kijkwand bekijken.