Ongeveer 15 procent van de werknemers worstelt met een burn-out. In de kunstensector zou dat percentage zelfs nog hoger liggen. Dat komt niet alleen omdat de werkdruk er heel hoog ligt, maar ook omdat werknemers er zich sterk met hun werk identificeren en ze er moeten werken met heel weinig middelen.

Om dit probleem aan te pakken, werkt Yamila Idrissi aan een conceptnota over het thema. Uit een parlementaire vraag die ze aan Vlaams cultuurminister Sven Gatz stelde, blijkt dat niemand zicht heeft op het probleem. "Ik krijg nochtans regelmatig signalen dat het verkeerd loopt. In de cultuursector worden mensen als citroenen uitgeperst", zegt Idrissi. “Daarom zou het goed zijn als er onderzoek naar gebeurt, zodat er duidelijkheid komt over de omvang van het probleem. We kunnen dan ook zoeken naar preventieve maatregelen. Ook proeftuinen waarin geëxperimenteerd kan worden met andere werkvormen, op maat van de sector, kunnen een oplossing bieden.”