Woensdag 27 juni had ik het genoegen de hoorzitting bij te wonen met de CEO van bpost Koen van Gerven. Ik volg de post nu al 10 jaar, jammer genoeg heb ik nog nooit zulke desinteresse gezien van de hoofdaandeelhouder, onze overheid.


Hierbij heb ik enkele bezorgdheden geuit: 


De CEO heeft bevestigd dat de productiviteitswinsten hun limieten al lang hebben bereikt. Er kunnen geen extra inspanningen meer gevraagd worden van onze postmannen en vrouwen. Brieven worden onbestempeld gebust, komen te laat aan, voor pakjes wordt niet aangebeld, allemaal omdat het snel snel moet gaan.

Onze premier Michel zegt wekelijks in het parlement dat zij de regering zijn van de jobs, jobs, jobs. Wel Ik denk dat Charles en Koen beter is met elkaar gaan praten hoe deze jobs dan in te vullen. Momenteel staan er 193 openstaande vacatures bij bpost. Door sociaal overleg is er beslist om tegemoet te komen aan de werkdruk en 400 bijkomende mensen aan te werven. Toppie! alleen wil niemand de job. Hoe komt dit?

De CEO leek de oplossing niet te weten. Wel ik doe enkele snelle suggesties aan de CEO en de hoofdaandeelhouder van dit bedrijf onze Belgische overheid zodat de 34.000 werknemers terug fier naar het werk kunnen en blijven gaan:


  • Doe een werklastmeting: In regio’s waar de druk te hoog is, zet daar bijkomend personeel in zodat de postbodes de tijd hebben hun werk goed te doen. Doordat de job werkbaarder wordt zal het verloop minder zijn en de klanttevredenheid stijgen.

  • Investeer meer in opleiding: nieuwe mensen of interimmers weten niet altijd welke procedures ze moeten volgen bij het afleveren van een pakje, een aangetekende zending. Zorg dat mensen voldoende omringd worden om de job goed te doen. 

  • Investeer in de sociale rol van de postbode. Nu werken al enkele gemeenten samen met bpost om bijvoorbeeld boodschappen op te halen voor mensen, eenzaamheid bij ouderen te detecteren, de meterstanden op te nemen. De gemeente geeft voor de extra tijd die de postbode hiervoor nodig heeft een extra budget, maar dit kan ook op een algemenere manier worden ingevoerd. Ik diende hiervoor een resolutie in in het parlement.

  • Investeer in de ergonomie van postmannen en vrouwen, zorg voor een gemixte bezorging. Door het stijgend aantal pakjes, rijden er meer en meer bestelwagentjes rond in ons straatbeeld. Dit maakt dat postbodes honderden keren per dag in en uit moeten stappen. Dit lijkt banaal als je zelf de job niet doet, maar dit is zeer belastend voor het lichaam. Een studie van de VUB heeft dit ook bevestigd. De studie beveelt aan om de bezorging zoveel mogelijk gemixt te doen, zodat stukken te voet, met de fiets en met de bestelwagen kunnen gedaan worden. Waarom niet investeren in micromagazijntjes van waaruit daar elektrische bakfietsen kunnen vertrekken?

  • Zoek een oplossing voor de refillbags, laat postzakken niet onbewaakt achter. Dit begint al met een goede afstemming tussen de persoon die de zak moet brengen en diegenen die hem moet ophalen.

  • Zorg voor een menselijke verlofregeling. Laat mensen op tijd weten of ze vakantie kunnen nemen of niet. Er moet extra aandacht zijn voor belangrijke aangelegenheden.