"Eén op de acht leerkrachten jonger dan dertig werkt in het basisonderwijs minder dan één derde van een voltijdse job. Sommige leerkrachten kiezen bewust voor deeltijds werk, maar een grote groep werkt minder dan ze zouden willen", zegt Steve Vandenberghe.

"Globaal genomen werkt 85 procent van de Belgen voltijds of viervijfden. Hoewel er zeker leraren zijn die bewust voor een deeltijdse job kiezen, zit er zeker bij de jongere leerkrachten een grote groep die minder werken dan ze zelf zouden willen", stelt Steve Vandenberghe.

"De Vlaamse onderwijsraad berekende dat er tegen 2025 meer dan 60.000 extra leerkrachten nodig zullen zijn in het Vlaamse onderwijs. Het is daarom erg belangrijk om het beroep aantrekkelijker te maken en ook de huidige leraars gemotiveerd te houden, onder meer door de job leefbaar te houden en jobzekerheid te bieden", aldus Steve Vandenberghe.

"Ons onderwijs stevent af op een groot tekort aan leerkrachten, terwijl zij cruciaal zijn om onze kinderen goed onderwijs en een goede toekomst te geven. Dus moeten we vermijden dat jonge leraren afhaken omdat ze geen volwaardige job krijgen. Wij stellen voor om elke jonge leraar gedurende de eerste vijf jaar van zijn loopbaan jobzekerheid te bieden, in de vorm van een vast contract in een scholengemeenschap", besluit Steve Vandenberghe.