Als we de economie willen versterken, moeten we jobs creëren voor jongeren die van school komen. Die moeten we zo snel mogelijk aan de slag krijgen. Open Vld zegt: “Is er niet meteen een job voor een schoolverlater? Dat is dan pech, maar we gaan hem of haar toch geen wachtuitkering geven.”

Ze zijn nochtans met 25.000, die jongeren die van school komen en niet meteen de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Dat is niet alleen een zware dobber voor die jongeren zelf, ook voor hun gezinnen die er de financiële last van dragen. Voor al die jonge mensen die niet het geluk hebben om thuis te kunnen blijven wonen, betekent de liberale hardvochtigheid dat ze bij het OCMW moeten aankloppen. Dat kost nog meer aan de gemeenschap dan een wachtuitkering. Waar zit dus de besparing, beste vrienden liberalen?
 
een eerlijk gesprek op Luchtbal

sp.a wil schoolverlaters niet van bij de start ontmoedigen. We willen dat jongeren binnen de zes maanden een opleiding en een job aangeboden krijgen. Liefst op de reguliere arbeidsmarkt,  en als dat niet kan, dan in de sociale economie.
 
Er is werk. Het stond deze ochtend nog in de krant. Ondanks de hoge werkloosheidscijfers vindt één Belgische werkgever op vier amper geschikt personeel. Er zijn handen tekort: in de zorgsector, voor huishoudelijke hulp of naschoolse opvang. Te veel kansen blijven onbenut. Er zijn veel maatschappelijk zinvolle jobs die wachten op jonge, enthousiaste mensen om de hand aan de ploeg te slaan. Geef jongeren een job in plaats van hun hoop af te pakken.
 
(Zo gezegd op een campagnebijeenkomst op Luchtbal, Antwerpen)