“Ook in Mechelen hebben jongeren voor ons het recht om hun politieke stem te laten horen”, zegt Sander Demeester (sp.a). “In Zottegem start een proefproject om 16- en 17-jarigen mee te laten participeren aan het beleid. Laat Mechelen mee een voortrekkersrol nemen.”

Binnen de commissie binnenlandse zaken in het Vlaams Parlement werd er deze week geen meerderheid gevonden voor het stemrecht voor 16- en 17-jarigen. “Jammer, zeker omdat Bart Somers, onze burgemeester, had laten vallen voorstander te zijn, maar uiteindelijk zelf ook tegenstemde. Dit is een gemiste kans voor de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement”, zegt bestuurslid Sander Demeester.

“Als sp.a Mechelen vinden we dat er meer werk moet worden gemaakt van inspraak van jongeren bij het lokaal beleid. We zijn een grote voorstander van de uitbreiding van het stemrecht vanaf 16. Stemrecht vanaf 16 zou jongeren een stem geven in het politiek debat en het engagement en het enthousiasme van die jongeren in de wereld rondom hen en in politiek enkel zal aanwakkeren.” 

"Als voorzitter van de jeugdraad heb ik steeds werk gemaakt om de Mechelse jeugd hun stem te laten horen”, aldus Sander Demeester. “Het is echter niet eenvoudig om binnen een klassiek orgaan jongeren echt warm te maken voor jeugdbeleid. Door jongeren vanaf 16 te laten stemmen geef je hen echt de kans om mee de samenleving vorm te geven. Jongeren zijn de toekomst, zij dragen nog het langst de gevolgen van de beslissingen die nu genomen worden, toch kunnen ze momenteel niet bijdragen aan de democratie om te bepalen wie deze beslissingen maakt.” 

In Zottegem gaan ze samen met de Vlaamse Jeugdraad en de KU Leuven een proefproject opzetten. Op die manier krijgen de jongeren daar toch de kans om hun stem te laten horen. “sp.a Mechelen hoopt dat onze burgemeester zijn kans grijpt om mee op deze kar te springen en op deze manier ook 16 en 17-jarigen mee laten participeren aan ons beleid”, besluit Sander Demeester.

Sander Demeester
Voormalig voorzitter van de jeugdraad en bestuurslid van sp.a Mechelen