Vanaf 1 januari 2016 is de Vlaamse regering bevoegd voor de waterfactuur. De Vlaamse regering besliste al om het gratis water af te schaffen. Dat is voor vele mensen voelbaar, maar treft vooral de 300.000 gezinnen en alleenstaanden die een laag verbruik hebben. Daarbovenop blijkt de nieuwe waterfactuur nu ook nadelig te zijn voor niet-traditioneel samengestelde gezinnen. En in Vlaanderen zijn het dat er heel wat. Jaarlijks scheiden gaan in Vlaanderen tussen de 5.000 en 6.000 koppels met minstens 1 kind uit elkaar.

Voor de berekening van de waterfactuur zal de Vlaamse regering een korting toekennen per gezinslid. Hoe meer mensen er op een adres gedomicilieerd zijn, hoe minder men zal betalen per verbruikte hoeveelheid water. Dat heeft een grote impact op de factuur van gescheiden ouders. Want de kinderen zijn maar op één plaats gedomicilieerd, terwijl ze zowel bij mama als bij papa water verbruiken. Toch geniet maar één van beide ouders de korting. “dat is niet eerlijk”, vindt Rob Beenders. “Als je kinderen de helft van de tijd bij jou zijn, maar ze zijn bij je ex gedomicilieerd, dan betaal je zomaar even 100 euro extra per jaar. Enkel en alleen om administratieve redenen. Het is hoog tijd dat de regering rekening houdt met de realiteit, en die is dat er meer en meer gezinnen zijn die niet meer op een traditionele manier zijn samengesteld.”

De waterfactuur is één voorbeeld, maar hetzelfde probleem doet zich op tal van andere terreinen voor. Denken we bijvoorbeeld maar aan gemeenten die per gedomicilieerd gezinslid een aantal gratis vuilniszakken ter beschikking stellen. De geregistreerde woonplaats is vandaag in veel gevallen geen correcte en rechtvaardige basis meer. sp.a stelt daarom een alternatief voor. “Laat de overheid vertrekken vanuit de echte gezinssamenstelling”, zegt Beenders. “In deze gedigitaliseerde tijden is dat een fluitje van een cent. Het kan bijvoorbeeld door kinderen van co-ouders twee domicilies te geven. Zo hebben beide ouders dezelfde rechten en worden zij op een gelijke manier behandeld.”

“Het is niet meer van deze tijd dat een overheid geen rekening houdt met nieuwe gezinsvormen", zegt Beenders verder. “Het is niet omdat je kinderen toevallig bij je ex-partner gedomicilieerd zijn, dat je daarvoor extra facturen moet betalen. Wij vragen minister Schauvliege dan ook om dit samen met haar federale collega’s recht te trekken en het alternatief van sp.a in overweging te nemen.”