De belangrijkste Vlaamse natuurverenigingen stellen de Vlaamse Regering vandaag in gebreke voor wat ze zelf “een valse bescherming” van de kustpolders noemen. Het gebeurt heel zelden dat de milieubeweging een dergelijke ingebrekestelling gebruikt om de overheid tot de orde te roepen via de rechtbank. Dat ze dat nu wél doen, bewijst hoe grof de beslissing van de Vlaamse regering over de poldergraslanden wel is.

“Sp.a wees er eerder al op dat de regeling die minister Schauvliege uitwerkte voor de kustpolders volstrekt ontoereikend is”, zegt Steve Vandenberghe. “Een groot deel van de historische graslanden staat niet op de kaart van beschermde polders, een ander deel krijgt een halfslachtige bescherming via de landbouwwetgeving. Uiteindelijk wint niemand bij deze regeling: de natuur blijft bedreigd, en de landbouwers krijgen evenmin zekerheid. Iedereen verliest.”

"Meer dan tijd dat minister-president Bourgeois orde op zaken stelt en bewijst dat deze regering toch nog iets wil maken van een Vlaams natuurbeleid. Want vandaag brengt het beleid van minister Schauvliege de natuur ernstige schade toe", besluit Joris Vandenbroucke.