Caroline Gennez en Steve Vandenberghe manen minister Crevits aan om dringend werk te maken van de beloofde hervorming van de lerarenloopbaan, nu uit een rapport van de SERV nogmaals blijkt dat een groot deel van het onderwijspersoneel echt op zijn tandvlees zit. 

"Helaas is het geen verrassing dat slechts de helft van de leraren en directeurs zichzelf tot zijn pensioen ziet doorgaan", reageren Caroline Gennez en Steve Vandenberghe. "Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang."

Concreet vragen Caroline Gennez en Steve Vandenberghe dat minister Crevits "de regeldrift en administratieve rompslomp in ons onderwijs" aanpakt, startende leerkrachten beter laat begeleiden, directies beter laat ondersteunen en oudere personeelsleden de kans geeft hun lesopdracht af te bouwen en hun ervaring door te geven aan jongere collega's. 

Crevits liet al meermaals verstaan dat ze een en ander wil aanpakken, maar concrete resultaten blijven uit. "Hoog tijd dat minister Crevits de daad bij het woord voegt en het onderwijspersoneel meer ademruimte geeft", besluiten Caroline Gennez en Steve Vandenberghe. "Alleen zo kunnen we het aantal ziektedagen en het grote personeelsverloop aanpakken. Uiteindelijk zullen niet alleen de leraren en de directies, maar vooral ook onze kinderen daar wel bij varen."