“De administratie rond leerplannen slorpt te veel tijd op”, zegt Joris Vandenbroucke. “Daarom willen we die afschaffen en leerkrachten zelf met de eindtermen aan de slag laten gaan.”  

Leerplannen kunnen een hulp zijn voor beginnende leerkrachten, maar vandaag zijn ze een strikt keurslijf, met te veel afvinklijstjes, waar te veel tijd in kruipt. "Tijd die ze minder in hun leerlingen kunnen steken", zegt Joris Vandenbroucke. “Daarom stellen we voor de leerplannen af te schaffen. Ze belemmeren onze leerkrachten, die daar steen en been over klagen. Laat ons die tussenstap dus overslaan en geef leerkrachten en scholen hun vrijheid terug.”

Volgens Vandenbroucke is dat mogelijk omdat de overheid de onderwijsdoelen, de eindtermen, vastlegt. “Vroeger waren die vager, maar die gaan nu veel concreter worden. Daardoor is de vertaalslag van abstracte eindtermen naar concrete lesdoelen niet langer nodig. Dat biedt de schoolteams de mogelijkheid zelf met die eindtermen aan de slag te gaan. Die schoolteams bestaan immers stuk voor stuk uit professionals. Vergeet ook niet dat we een goed werkende onderwijsinspectie hebben. Laten we onze leerkrachten dan ook ons vertrouwen geven en hen van een pak administratie afhelpen. Die tijd kunnen ze dan weer besteden aan onze kinderen”, besluit Joris Vandenbroucke.