sp.a wil de discussie over hogere nettolonen voor werknemers graag voeren. "Minister Muyters veegt de discussie die door VOKA is gelanceerd van tafel", zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache. “Maar sp.a wil de handschoen opnemen en elk debat over extra koopkracht aangaan.”


VOKA vraagt de Vlaamse Regering om werknemers via een Vlaamse jobkorting 100 euro netto extra te geven. Minister Muyters wimpelt het voorstel weg. “Het voorstel van Voka is erg eenzijdig omdat het voor de financiering alleen naar de overheid kijkt, maar het heeft wel de verdienste dat het een zeer relevant debat opent”, zegt Kherbache. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een versterking van de koopkracht voor de werknemers. De afgelopen zijn de facturen fors gestegen, maar de lonen niet. Bovendien groeit het aantal werknemers dat in armoede leeft.”

sp.a is voorstander van maatregelen die de koopkracht van de werknemers verhogen. “Zo pleiten we voor een stapsgewijze verhoging van de minimumlonen naar 14 euro per uur of 2.300 euro per maand”, zegt Kherbache. “In het federaal parlement heeft onze fractie al een voorstel ingediend om daarvoor extra budget te voorzien voor het interprofessioneel overleg.” Daarnaast pleit sp.a voor een verlaging van de belastingen op de laagste lonen door de fiscale werkbonus te versterken, zoals voorgesteld door de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.  

sp.a kijkt ook naar de bedrijven zelf. Als de economie groeit, is het logisch dat ook werknemers daarvan profiteren. Dat is vandaag nog niet het geval. “Als de economie groeit, is dat mede te danken aan de inspanningen die werknemers leveren. Een loonsverhoging zou daar een logische beloning voor moeten zijn. Nu zijn het vooral de aandeelhouders die van die economische groei genieten.”