“Terwijl de mensen smeken om meer zekerheid, zorgt deze regering voor alsmaar meer onzekerheid. Daarom zullen wij ons alternatief blijven naar voor schuiven", zei Meryame Kitir als reactie op de State of the Union van premier Michel.

Als fractieleidster van sp.a houdt Meryame Kitir de regering nauwlettend in de gaten. “Dat is ook nodig”, zegt Kitir, “want om de haverklap proberen ze ons zand in de ogen te strooien.”

De voorbeelden die Kitir aanhaalt geven haar gelijk. “Al drie jaar kondigt de regering met veel bombarie aan dat de superrijken zullen bijdragen. Als puntje bij paaltje komt, blijken die maatregelen nauwelijks iets op te brengen. Nu is het weer zover. Nu hebben ze het over de effectentaks. Dat betekent dat er op een vermogen van een half miljoen euro een taks komt van 0,15 procent. Terwijl gewone mensen wel 21 procent btw moeten betalen op hun elektriciteit, betalen mensen met miljoenen op de bank slechts 0,15 procent. Daarom pleiten wij voor een rechtvaardige fiscaliteit. Dat betekent dat elk inkomen gelijk wordt belast, of het nu uit arbeid komt of uit vermogen. Een euro is een euro. Zo kunnen belastingen op werk met 10 procent verlaagd worden”

Ook over de jobs die er zogezegd zouden bijgekomen zijn is Kitir niet mals. “De werkelijkheid is dat de helft van de nieuwe banen op het laagste niveau verloond zijn. En 15.000 mensen moeten dag in dag uit met dagcontracten werken. Terwijl die jobs geen zekerheid bieden, en dat kunnen jongeren die nog een toekomst moeten uitbouwen best gebruiken. Daarom pleiten wij voor meer volwaardige jobs.”

Die jobs kunnen er volgens Kitir bijvoorbeeld komen in de gezondheidszorg. “Mensen leven langer, en dat is schitterend nieuws, maar op latere leeftijd hebben ze vaker meer zorg nodig. In plaats van daarvoor te zorgen en erin te investeren, zoals wij voorstellen, bespaart de regering constant in gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Terwijl de sociale zekerheid net de garantie biedt dat je bij tegenslag niet aan je lot wordt overgelaten en je je geen zorgen moet maken om je oude dag. De zekerheid dat je geen zorgen moet maken voor de dag dat je ziek wordt. De zekerheid dat je opvang hebt als je jouw job verliest. Voor die zekerheid hebben socialisten jaren gestreden. Voor die zekerheid blijven we strijden.”

Met lede ogen ziet Kitir aan hoe bij veel mensen de zekerheid over een rustige oude dag aan scherven valt. “We hebben deze regering kunnen tegenhouden om de pensioenen van 50-plussers die zonder werk niet te verminderen. Toch zien we dat de regering nog via allerlei verborgen omwegen probeert te beknibbelen op de pensioenen. Zo dreigen meer dan 1.200 leraars uit het volwassenonderwijs maandelijks 200 euro pensioen minder te krijgen. Dat maakt de mensen - terecht - ongerust. Daar stellen wij een duidelijk alternatief tegenover: na 42 jaar werken heb je recht op een volwaardig pensioen. En wie langer werkt, krijgt meer. Dat is duidelijk, en dat geeft zekerheid”, besluit Meryame Kitir.