Güler Turan (sp.a) vraagt de Vlaamse regering om de verzekering gewaarborgd wonen uit te breiden naar zelfstandigen die hun activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten of onderbreken. ‘De verzekering zorgt ervoor dat mensen bij ziekte of werkloosheid hun lening kunnen blijven afbetalen’, zegt Turan. ‘Het zou maar eerlijk zijn dat ook zelfstandigen die bescherming krijgen.’

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte of werkloosheid. Zo helpt de Vlaamse overheid burgers hun lening af te betalen wanneer ze door tegenslag niet kunnen werken.

De verzekering is een succes: het voorbije jaar werden meer dan 15.000 nieuwe verzekeringen afgesloten en ontvingen meer dan 1.000 Vlamingen een tegemoetkoming om hun lening te blijven afbetalen in een periode van ziekte of werkloosheid. Volgens minister van wonen Homans is het systeem volledig op kruissnelheid gekomen.

Turan plaatst daar vraagtekens bij en wijst Homans op een hiaat van formaat in het systeem. Zelfstandigen kunnen immers enkel gebruikmaken van de verzekering gewaarborgd wonen in geval van arbeidsongeschiktheid en niet bij gedwongen stopzetting, terwijl een werknemer bij onvrijwillige werkloosheid hier wel beroep op kan doen.

“Dat is oneerlijk”, vindt Turan. “Ook zelfstandigen hebben recht op die bescherming. Waarom zou een werknemer die ziek valt of ontslagen wordt wel recht hebben op deze gratis verzekering en een zelfstandige die zonder inkomen valt als gevolg van een faillissement, natuurramp of brand niet?” Turan dient daarom een voorstel in in het Vlaams parlement om de regering te vragen deze situatie recht te zetten.

 

Meer informatie?

Güler Turan – 0475 97 07 00