De Curieusafdeling van Heist-op-den-Berg organiseert op vrijdag 15 december voor de derde keer een geefplein met speelgoed in het cultuurcentrum van Heist-op-den-Berg. Kinderen krijgen dan speelgoed dat een tweede leven krijgt.

Om dit te kunnen geven doen we een warme oproep om speelgoed te schenken, zodat deze dingen een tweede leven kunnen krijgen, maar ook speelvreugde geven aan andere kinderen.  Indien er speelgoed over is zal dit net als vorig jaar gegeven worden aan vzw Den Draai en vzw De Regenboog. Dit jaar wordt dit uitgebreid met het kinderdagverblijf, het Riemenhofje.

Kelly Van Tendeloo : “We stellen vast dat er ook in onze regio meer en meer kinderen opgroeien in armoede. Vaak is deze armoede nog verborgen. Maar als kinderen op de speelplaats aan mekaar vertellen wat de Sint heeft meegebracht, dan blijft het stil bij kinderen van wie de ouders in armoede leven.”

Daarom zet de Curieusafdeling van Heist-op-den-Berg opnieuw een speelgoedactie op touw.“Vorig jaar hebben we dit ook georganiseerd. We hebben toen enorm veel speelgoed verzameld en aan organisaties gegeven die met kansarme kinderen werken. Dit jaar proberen we ook om de kinderen zelf te laten kiezen welk speelgoed ze willen nemen. Om niet stigmatiserend te werken zijn alle kinderen welkom, maar we nodigen toch speciaal de kansarme kinderen uit. Het overschot van het speelgoed gaat naar kinderdagverblijf Het Riemenhofje, vzw Den Draai en vzw De Regenboog, “ aldus Hilde Cools.

David Geerts : “Ik doe een warme oproep aan mensen in Heist-op-den-Berg om speelgoed te geven. Als zij contact opnemen met onze bestuursleden komen we het bij hen thuis halen. “