Als Staatssecretaris van Privacy verheugde Tommelein zich om dit nieuws in de pers. Verder gaf hij aan dat een Europese aanpak zijn vruchten afwerpt, wat inderdaad zeer positief is. “Maar ik wil dat graag nuanceren”, zegt Geerts, “De privacywetgeving is nog steeds nationaal en het is dus noodzakelijk erover te waken dat deze bedrijven ook de nationale regelgeving respecteren.”

“Daarom stelde ik Tommelein de vraag wat het net betekent dat ‘Google zich voortaan zal houden aan de Belgische privacywetgeving’ en of er gevolg wordt gegeven aan het feit dat Google zich daarvoor niet schikte naar de Belgische wetgeving? Zal het positieve voorbeeld van Google ook leiden tot gesprekken met andere diensten zoals Facebook?”

“Met het oog op onze actie en onze voorstellen om online privacy bovenaan de politieke agenda te plaatsen ben ik zeer benieuwd naar het antwoord van de staatssecretaris”, besluit Geerts.