Binnen het OCMW budget 2016 wordt 208.500 euro voorzien voor de opvangcapaciteit, voor de aanwerving van een maatschappelijk werker en extra middelen voor medische verzorging en ondersteuning. Meer dan de helft van dit geld hoopt de gemeente te financieren met subsidies van de federale en Vlaamse regering voor zover deze hun beloftes waarmaken.

Niet dat oorlogsvluchtelingen voorrang zullen hebben. Dat zegt niemand en het is ook de wet niet. Maar ze hebben recht op een menswaardige behandeling. Dat betekent een dak boven hun hoofd, eten en medische verzorging. Geen beleid dus van angst en afgunst maar van solidariteit.