Het Mechelse stadsbestuur is een hevige pleitbezorger van de afvalopslagplaats op de Dry-Port site in Muizen. Gelukkig stelt het provinciebestuur zich nu grote vragen bij de nieuwe afvalactiviteiten van IVAREM, de Intercommunale Afvalverwerkingsmaatschappij. De aanvraag voor een overslagloods is momenteel ingetrokken, maar na bijkomend studiewerk wil men verder met dit project. Heel wat buurtbewoners hebben reeds hun bezorgdheden geuit via www.petities24.com/ivarem

sp.a is geen voorstander van een extra  afvalopslagplaats in Muizen. Zo overslagplaats brengt geur-, lawaai- en mobiliteitshinder mee. Daarom kan afvalopslag bet verder dan woongebied. Afval kan beter rechtstreeks vervoerd worden naar de uiteindelijke verwerkingsplaats zonder onnodige tussenstops of omwegen. De al drukke Leuvensesteenweg kan bovendien geen extra verkeer meer aan. Het afvaltransport kan dan ook beter via waterwegen gebeuren. Als de stad Mechelen een negatief advies geeft dan komt er geen extra afvalopslagplaats in Muizen. Iets waar we samen met de buurtbewoners graag naar streven.