Een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Tot die conclusie komen we na het lezen van de persmededeling van de OCMW-voorzitter Wim Vandevelde. De hoera berichten die de N-VA de wereld in stuurt omtrent het woonzorgcentrum, staan in schril contrast met de alarmerende signalen die we de voorbije maanden mochten ontvangen van residenten, personeel en het vakbondsfront. Sp.a had reeds meermaals dit bestuur hierover geïnterpelleerd, maar steeds werden onze vragen van tafel geveegd. In een poging om meer duidelijkheid te krijgen vroeg gemeenteraadslid Björn Bordon de inspectieverslagen van de voorbije jaren op. En de bal kwam aan het rollen.


Dat we de verslagen eerder kregen van de Vlaamse controlediensten dan van de lokale overheid, zette al tot denken. De demarche van OCMW-voorzitter Wim Vandevelde om zelf snel een persbericht de wereld in te sturen sterkte ons in de overtuiging dat er iets aan de hand is. Nu we de verslagen hebben kunnen inkijken, kunnen we enkel vaststellen dat de voorzitter een loopje neemt met de waarheid. Door enkel de positieve elementen uit het verslag te halen, geeft hij bewust een verdraaide versie van het verslag. Aan de andere kant van de oceaan noemen ze dit 'altnernative facts'.In het rapport wordt letterlijk gesproken van een 'chaos situatie' die de voorbije periode in het WZC heerste. 'Een te grote werkdruk ingevolge een tekort aan personeel' dat pas in oktober 2016, toevallig of niet na diverse interpellaties van sp.a, werd aangepakt.Het besluit over het eerste klachtelement in verband met het gebrek aan personeel luidt dan ook dat er volgens de regelgeving voldoende personeel is maar ook 'door de verziekte werksfeer kampt de voorziening met heel wat ziektes.... Vooral voor de afdeling RVT is de bezetting van de laatdienst laag, gelet op de graad van zorgbehoevendheid.' Zij die de sector kennen, weten bovendien dat de RIZIV norm zeer laag ligt en de meeste openbare woonzorgcentra 40% meer personeel beschikken om een sterke dienstverlening te garanderen.

Dat het gebrek aan personeel zijn gevolgen heeft, blijkt uit de analyse van het volgend klachtelement. 'Bij bevraging bleek dat bewoners inderdaad vanaf 16u30 in bed worden geholpen'. Dit zou voornamelijk op vraag van de familie gebeuren maar bewijsvoering hiervoor (de zorgplanning) ontbreekt. De zorginspectie schrijft hierover verder het volgende: '... dient men zich ervan bewust te maken dat de bewoner op deze wijze afhankelijk gemaakt wordt van zijn bed en het valrisico vergroot.... Het is dan ook aangewezen om rond deze problematiek een beleid uit te werken waarbij de kwaliteit van leven van de bewoner centraal staat.'

Het moge dus duidelijk zijn dat de besparingsdrift van de OCMW-voorzitter wel degelijk gevolgen heeft voor de werksituatie van het personeel en de dienstverlening aan residenten. We hebben personeelsleden mogen ontmoeten die met enthousiasme in de zorg beginnen werken, maar zich vandaag niet langer weten te motiveren in de zorgfabriek waar alles met de chronometer in de hand gebeurt en waar geen tijd meer is voor contact met de residenten. Samen met de vakbonden, vragen we om gehoor te geven aan de zorginspectie en een beleid uit te werken waar de kwaliteit van leven van de bewoner centraal staat.De eerste mislukte privatisering, het laten afvloeien van personeel dat na klachten noodgedwongen weer moet worden aangeworven en de vaudeville rond de directeur van het woonzorgcentrum, tonen voor ons aan dat de huidige OCMW-voorzitter hier niet de geschikte man voor is. We vragen CD&V, de sterkste partij en het zelfverklaard sociaal gezicht van dit bestuur, dan ook om de situatie recht te trekken. Als zij het verslag van de zorginspectie lezen, kunnen zij volgens ons niet anders dan tot de conclusie komen dat het OCMW en haar personeel een sterkere politieke leiding verdient. Een die problemen oplost in plaats van ze proberen toe te dekken met 'alternatieve feiten'.


Als bijlage vinden jullie het inspectieverslag terug. Dit is een openbaar document dat geen persoonlijke gegevens bevat en door elke burger kan worden aangevraagd bij zorginspectie Vlaanderen. Er is dan ook geen reden om dit niet publiek te maken zodat de Ronsenaar zelf een oordeel kan vellen over de inhoud van het verslag.