Dit weekend lichtte minister Homans haar visie op kinderopvang toe. Volgens de minister dient gesubsidieerde opvang in eerste instantie voor mensen die gaan werken, die dus bijdragen tot het in stand houden van ons sociaal systeem. Voor kinderen die in armoede opgroeien wil ze een andere oplossing uitwerken.

“Maar dat is echt een heel slecht idee”, zegt Freya Van den Bossche. “90 procent van de kinderen die komen uit een gezin met een laag inkomen, en waarvan de ouders laaggeschoold zijn, gaan nu ook niet naar de kinderopvang. Toch is het zo dat die kinderopvang later zijn waarde bewijst. Zo kunnen kinderen die naar de opvang geweest zijn sneller problemen oplossen en met cijfers omgaan. Ze krijgen dus veel meer kansen als ze naar de opvang gaan. Daarom is de oplossing niet die kinderen weren uit de opvang, maar net meer kinderen naar de opvang krijgen. Snoeien in die plaatsen is dan ook uit den boze. We moeten er integendeel net meer plaatsen bij creëren.“

“In Gent zorgen we overigens al voor een mix waarbij kinderen uit verschillende milieus samen worden opgevangen. De bedoeling moet toch zijn dat we elk mens als mens bekijken en hen niet aanspreken op de vraag hoeveel geld ze hebben. van kinderen bij de kinderopvang”, besluit Freya Van den Bossche.