Concreet betekent dat voor een familie met een beperkt inkomen, het uiteindelijke totaalbedrag ten laste van het gezin zal dalen van 450 naar 350 euro indien één van de gezinsleden erkend is als chronisch zieke. Dat komt neer op een daling van de gezondheidsfactuur per gezin met meer dan 20 procent.

Karin Temmerman: “sp.a ijvert in haar programma trouwens ook voor een algemene maximumfactuur in de thuis- en woonzorg, dat maakt dat ook die kosten betaalbaar blijven voor wie die zorg nodig heeft.”