sp.a, Groen! en Ecolo willen nog wel steun geven aan de staatshervorming, maar met lange tanden.' Laat deze regering nu maar eerst het dossier BHV oplossen, daar heb je geen Octopusoverleg voor nodig. Dat heb ik premier Yves Leterme (CD&V) gezegd, en hij moest me gelijk geven', zei sp.a-voorzitter Caroline Gennez na afloop van haar onderhoud gisteren met de premier.

Die wilde oppositiepartijen sp.a, Groen! en Ecolo polsen of ze bereid zijn opnieuw deel te nemen aan een Octopusoverleg dat moet uitmonden in een tweede pakket staatshervorming. De sp.a zegt voorlopig niet 'ja' en niet 'neen' op die vraag. 'Al sinds 10 juni zeggen we dat we willen praten over de inhoud, en dat we voor een staatshervorming zijn waar iedereen beter van wordt. Maar als het alleen is om deze asociale regering in het zadel te houden, dan passen wij. Ik heb Leterme ook gevraagd of hij nu als regeringsleider sprak, of als leider van CD&V/N-VA, of misschien als leider van een deel van CD&V. Want mij is niet meer duidelijk wat deze coalitie wil. De hele aanpak van BHV bewijst dat de consensus ver te zoeken is', zei Gennez. 'Wij willen anderzijds wel een zeg in de besprekingen, als we dat tweede pakket staatshervorming moeten goedkeuren. Wat de MR en de N-VA onderling misschien goed vinden, is voor ons daarom nog niet goed. Wij willen sociale accenten leggen, om tegengewicht te geven aan de asociale maatregelen van deze regering. Alleen storten we ons niet in een slecht theaterstuk, en dat is exact wat er nu aan de gang is.'
Leterme legde gisteren zowel sp.a als Groen! en Ecolo een planning voor: hij wil op basis van het vorige akkoord van de Octopusgroep verder werken. Die groep werkte toen een wetsvoorstel uit, waarbij in de memorie van toelichting meer details stonden. Die worden de basis voor gesprekken in verschillende werkgroepen. Vanaf 19 mei wil Leterme de groep dan opnieuw samen rond de tafel brengen. 'Als dit het kader is waarin zal gewerkt worden, dan lijkt het mij logisch dat wij daar opnieuw aan meedoen. Net als Ecolo trouwens', zei Groen!-voorzitter Mieke Vogels. 'Laat ons de hervorming van het land nu eindelijk afronden, waardoor het op 1 mei en Rerum Novarum over de kloof tussen arm en rijk kan gaan, en niet over de splitsing van BHV.' 'Voor de agendering in de Kamer moet de meerderheid haar verantwoordelijkheid nemen. Als daarover gestemd wordt, zullen we ons onthouden', lichtte Vogels verder toe. 'Bij een stemming over de splitsing ten gronde zal Groen! voor de splitsing stemmen en Ecolo tegen. Zo'n meningsverschil moet kunnen, dat komt voor in de beste huwelijken. Dat is ook de reden waarom we in dit dossier niet gaan dwarsliggen. Er zijn volgens ons veel belangrijkere onderwerpen die de aandacht verdienen. Hoe sneller BHV van de baan is, hoe sneller er opnieuw over de belangrijke dingen gepraat kan worden.' Ook sp.a wijst naar de meerderheid in het parlement om dit dossier op de agenda te brengen. 'Ook wij zijn er voorstander van BHV te splitsen, maar ik geloof niet in oplossing via het opleggen van je mening. Dit moet in consensus uitgewerkt worden, niet via het conflict', zei Gennez.