Uit een brief van minister Crevits aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) blijkt de intentie om het moratorium op nieuwe opleidingen te verlengen tot er concrete voorstellen van rationalisatie op tafel komen. Het hoger onderwijs dreigt daarmee in een vacuüm te komen. De samenleving evolueert en het onderwijs kan door het moratorium niet inspelen op nieuwe maatschappelijke noden. De minister bevestigde op vraag van Tine Soens (sp.a) dat het moratorium op zich een slechte maatregel is en ze het niet automatisch wil verlengen.

Minister Crevits haalde ook de transparantie in het hoger onderwijs aan. Het is effectief zo dat er opleidingen zijn met eenzelfde naam maar met een andere inhoud, of omgekeerd. Daar zou een rationalisatieoefening al veel helpen. Het is in de eerste plaats aan de instellingen zelf om afspraken te maken, maar die afspraken moeten dan uiteindelijk ook worden nageleefd.

Tot slot vroeg Soens naar ondersteunende middelen voor een echte rationalisatie- en optimalisatieoefening, maar daar kon de minister geen antwoord op geven.

Herlees hier het volledige verslag.