Mensen die werden gestraft voor een overtreding of misdrijf, moeten opnieuw kunnen integreren in de maatschappij. Zo'n integratie gaat gemakkelijker als je een job hebt.
De Brusselse overheid kan daar een voorbeeldrol in spelen en een actief beleid voeren voor mensen met een gerechtelijk verleden. Anderzijs wil de overheid terecht voor bepaalde beroepen geen risico’s nemen. Op dit moment is er geen coherent beleid rond het aanwerven van mensen met een strafblad en heeft elke overheidsdienst een andere regeling. Dat blijkt uit een reeks vragen van Brussels parlemenslid Fouad Ahidar (sp.a) aan de bevoegde ministers en staatssecretarissen in de Brusselse regering.

De meeste overheidsdiensten vragen een uittreksel uit het strafregister, maar hebben geen richtlijnen over hoe ze omgaan met personen een strafblad, ongeacht de ernst van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot die vermelding.
Het hangt van de individuele recruiter af of iemand met een gerechtelijk verleden in aanmerking komt voor een baan bij de overheid. Sommige overheidsdiensten, zoals Visit Brussel of Iristeam, vragen nooit een uittreksel.  De GGC weigert systematisch personen aan te nemen met een gerechtelijke veroordeling.

Foaud Ahidar: “Het is vandaag niet goed georganiseerd, daardoor ontstaat er een zekere willekeur. Ik hoor verhalen van mensen die pas bij het tekenen van hun contract afgewezen worden, nadat ze gedurende weken succesvol proeven hebben doorlopen. Bij andere overheidsdiensten vragen ze niet naar het strafblad, wat voor bepaalde functies ook niet de bedoeling kan zijn. Met het oog op tweede kansen, maar ook uit voorzorg, zou een overheid hier veel meer aandacht voor moeten hebben.“

Ahidar pleit voor een beleid dat er op gericht is mensen die hun straf doorlopen hebben een tweede kans te geven, behoudens als er veiligheidsredenen zijn om dat niet doen. Sommigen veroordelingen zijn immers niet compatibel met bepaalde functies.

“Een job is de beste manier voor zich ten volle in onze samenleving te integreren,” aldus Ahidar. We moeten mensen, ook als ze een misstap hebben begaan perspectief bieden. Dat komt onze hele samenleving ten goede.”

Fouad Ahidar wil dat de Brusselse Regering duidelijke richtlijnen opstelt voor een coherent beleid ter zake.