De regering moet zijn engagement nakomen en de laatste Belgische militairen ten laatste in 2014 terugtrekken uit Afghanistan. "De ministers Reynders en De Crem scheppen onduidelijkheid over onze aanwezigheid in Afghanistan, maar het regeerakkoord is overduidelijk", zegt sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen. "Uiterlijk in 2014 moeten we een einde maken aan deze dure en uitzichtloze militaire operatie."

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Pieter De Crem brachten het voorbije weekend een bezoek aan de Belgische militairen in Afghanistan. Ze zaaiden er twijfel over onze toekomstige engagementen. Zo lieten ze uitschijnen dat er ook na 2014 nog Belgische militairen op post blijven om de Afghaanse legertroepen op te leiden.

"Die uitspraken druisen regelrecht tegen het regeerakkoord in", waarschuwt Dirk Van der Maelen. "De gemaakte afspraken zijn nochtans klaar en duidelijk: ‘Een terugtrekking van de Belgische troepen vanaf 2012, met een definitieve terugtrekking ten laatste in 2014'. Aan dat engagement kan niet geraakt worden. De oorlog in Afghanistan kost de Belgische schatkist elk jaar 113 miljoen euro, zonder het minste perspectief op een duurzame vrede. Het is tijd dat we een einde maken aan deze dure en uitzichtloze militaire operatie." 

Voor sp.a kan alleen een politiek akkoord tussen alle krachten in Afghanistan vrede brengen in het zwaar geteisterde land. "België moet die vrede ondersteunen door civiele hulp te verlenen", benadrukt Van der Maelen. "Want het is de voorbije tien jaar gebleken dat militaire hulp absoluut geen zoden aan de dijk brengt."