De bibliotheek van Rumst heeft de dag van vandaag geen bibliothecaris en de werkzaamheden worden in opdracht van de huidige meerderheid  waargenomen door 2 assistent-dienstleiders, die hun handen vol hebben met het uitvoeren van de hun toegewezen taak (en dit uitstekend doen).

Een onhoudbare situatie gezien zij wel de dagdagelijkse taken moeten uitvoeren, maar geen zeggenschap krijgen m.b.t. het te voeren bibliotheekbeleid. Bovendien hebben zij opdracht gekregen om de verhuis (omwille van de veiligheid) te organiseren van de jeugdafdeling van het 1ste verdiep naar het gelijkvloers in de hoofdbibliotheek te Rumst. Een quasi onmogelijke taak en het is duidelijk dat de dienstverlening naar de bibliotheekgebruiker hieronder zal lijden.

Op 3 maart ondertekende de schepen van cultuur het charter  "een bibliotheek voor iedereen".   Een charter ondertekenen om in de media te komen is gemakkelijk, dringende beleidsmaatregelen nemen is bij deze meerderheid blijkbaar geen optie.

Op onze 2 vragen m.n. dringend over te gaan tot de aanwerving van een bibliothecaris en het pand te huren op Markt 1 zodat de jeugdafdeling hier kan gehuisvest worden, stemde zowel de NV-A als de CD&V fractie volmondig "NEEN".