Het Parlement zal de uitvoering van liberalisering van de post na twee jaar grondig evalueren. Dat is vandaag in de Kamercommissie, op voorstel van sp.a-Kamerleden Karin Temmerman en David Geerts beslist.

Voor sp.a mag deze liberalisering niet ten koste gaan van de klant en het personeel.

De Kamercommissie Infrastructuur keurde vandaag de wet tot volledige liberalisering van de postmarkt goed. Bpost zal minstens tot 31 december 2018 instaan voor de universele dienstverlening. “De Post heeft steeds garant gestaan voor een goede dienstverlening. Het is belangrijk dat dit ook in de toekomst zo blijft”, zegt Karin Temmerman.

“België is verplicht de brievenpost tot 50 gram te liberaliseren, maar daarom hoeft de post niet alle grillen van de vrije markt te volgen”, aldus David Geerts. “Wij trekken volop de kaart voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening, betaalbare prijzen en echte jobs.”

De dienstverlening aan de gewone klanten mag er niet op achteruit gaan. sp.a zal er ook op toe zien dat er door de liberalisering geen klasse van werkende armen ontstaat onder de postbodes en personen werkzaam in de postsector. “Dat kan door nieuwe spelers sociale voorwaarden op te leggen om sociale dumping tegen te gaan. We willen vermijden dat die spelers zich enkel richten op de commercieel aantrekkelijke stukken in het marksegment van de brievenpost”, vervolgt Temmerman.

“Het Parlement zal deze liberalisering voor eind december 2012 evalueren. Centraal staan de dienstverlening aan de klant, betaalbare prijzen en goede werkomstandigheden binnen de postsector. De man in de straat mag niet de dupe worden van blinde liberaliseringen”, besluiten Geerts en Temmerman.