"Banken die staatssteun krijgen, mogen hun toplui geen bonussen of vertrekpremies uitkeren", zegt Karin Temmerman. “De banken hebben de crisis veroorzaakt, de belastingbetaler heeft ze moeten redden. Wij houden vast aan het regeerakkoord: geen bonussen of vertrekvergoedingen voor bankiers zolang hun bank overheidssteun krijgt.”

“In het regeerakkoord van de regering-Di Rupo werd afgesproken om bonussen en opstappremies te verbieden voor bankiers van banken die gered zijn met belastinggeld”, legt Karin Temmerman uit. “Het was ook een van de belangrijkste aanbevelingen van de Dexia-commissie: zolang ze overheidssteun krijgen, mogen banken hun topmanagers geen bonussen of vertrekvergoedingen uitbetalen.”

De deur wordt nu opnieuw op een kier gezet om in uitzonderlijke gevallen toch bonussen of vertrekvergoedingen toe te laten. "Maar voor sp.a kan dat niet", zegt Karin Temmerman. “De bonuscultuur bij de banken stimuleerde bankiers om grote, onverantwoorde risico’s te nemen. Dat is rampzalig uitgedraaid. De banken hebben de crisis veroorzaakt, en de belastingbetaler heeft veel geld op tafel gelegd om ze te redden.”

“Het is de logica zelve dat banken hun bankiers geen bonussen of vertrekvergoedingen meer kunnen betalen. Zeker niet als ze staatssteun krijgen. We mogen in geen geval dezelfde fouten als voor de crisis blijven maken.”

Bekijk hier ook de reactie van Karin Temmerman op het Journaal 1 van vandaag.