In het Vlaams decreet Kinderopvang belooft de regering om tegen 2020 een kwaliteitsvolle en betaalbare plek te voorzien voor élk kind dat daar behoefte aan heeft. "Begin vorig jaar zei minister Vandeurzen dat er 17.500 plaatsen moesten bijkomen, of 3.500 per jaar", zegt Van den Bossche. "Maar dat gebeurde niet. Er werd maar geld voorzien voor 809 plaatsen, zo blijkt uit cijfers van Kind & Gezin. En dan is het budget voor 2016 nog verlaagd van 7,5 tot 2 miljoen." Dus in 2016 zullen er nog minder plaatsen bijkomen. Van den Bossche wijst er nog op dat de doelstelling van 17.500 op zich al erg weinig ambitieus is. “Dat is het aantal plaatsen dat nodig is om één kind op drie een betaalbare plaats te geven, terwijl we in het belang van de kinderen én hun ouders eigenlijk plaats zouden moeten voorzien voor minstens 90 procent van de kinderen.” De studiedienst van de sp.a becijferde onlangs nog dat er daarvoor tegen 2030 bijna 110.000 bijkomende plaatsen nodig zijn. “Maar zelfs de veel te lage ambitie die deze Vlaamse regering zich stelt, wordt dus niet gehaald.”

“Studies tonen nochtans glashelder aan dat kinderen baat hebben bij kinderopvang, en dat de baten, zeker voor kinderen uit kansarme gezinnen, groot zijn. De Vlaamse regering moet dus de toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang garanderen voor alle kinderen”, besluit Freya Van den Bossche.