Tijdens de laatste gemeenteraad van 2016 stond de actualisatie van de Kortessemse woonbehoeftevisie geagendeerd. Vermits de CD&V-N-VA-meerderheid blijkbaar meer zin had om aan de eindejaarsreceptie te beginnen i.p.v. te werken, werd elke vorm van zinnig debat in de kiem gesmoord. Sp.a-gemeenteraadslid Willy Claes werd zelfs abrupt het zwijgen opgelegd…. Maar ja, wonen in Kortessem is voor hen blijkbaar een futiliteit!

Wat was er dan zo belangrijk aan? Dat leggen we u hieronder uit!

De nieuwe woonbehoefte visie van dit gemeentebestuur vertoont enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. het verleden.

Open ruimte opnieuw vogelvrij!

Zowel in Vliermaal (ondanks holle weg) als in Wintershoven (ondanks open landbouwgebied) en in Kortessem wordt waardevolle open ruimte opgeofferd voor telkens enkele bouwplaatsen. Bizarre, dubieuze keuzes die omwille van hun ligging en beperkte omvang vragen doen rijzen… Maar wel de open ruimte onherroepelijke schade toebrengen.

Bestaande goedgekeurde uitvoeringsplannen worden verloochend!

De zones voor seniorenflats tussen de Omstraat en de Hasseltsesteenweg (achterkant Dorpsstraat) werden in het verleden goedgekeurd met als bestemming maximaal 48 seniorenflats. In deze dure woonbehoeftestudie staat deze zone opeens voor 10 privéwoningen… en langs de Omstraat 24 seniorenflats (in plaats van de goedgekeurde 12 stuks van dit deelperceel)… Ondertussen moet gemeentepersoneel tijd en energie besteden aan het aanlegdossier van een insteekweg om deze percelen in het binnengebied bereikbaar te maken! Het loont de moeite om de eigendomsstatus van deze percelen een keer op te vragen!!! Daarmee wordt heel veel duidelijk.

Landbouwzone wordt in de toekomst woonzone…

Maar liefst 7,6 ha landbouwgrond wordt in deze studie voorbestemd als om te zetten naar woonzone, maar de studie geeft slechts een compensatieperceel van 3,5 ha…    Evenmin vind je in het document de intenties terug van het schepencollege omtrent andere opgestarte uitvoeringsplannen.

Waarom dan nu de vlugge goedkeuring van deze studie?

Deze woonbehoeftestudie staat bijna exclusief in het teken van het mogelijk maken van de ontwikkeling van het binnengebied tussen Nieuwstraat, Tapstraat en Omstraat. Een groot project van ca. 48 woningen. Het schepencollege trachtte vorig jaar reeds om door het goedkeuren van enkele bladzijden uit de nieuwe woonvisie het dossier te kunnen opstarten, doch dit weigerde de provincie. Vandaar dat nu halsoverkop de volledige studie zonder een herwerkt gemeentelijk structuurplan wordt goedgekeurd.

Goed 90% van het document was reeds klaar eind 2012… In de nieuwe versie wordt met geen woord gerept over sociale huisvesting, want dat zou in het structuurplan uitgewerkt worden?!

Slotbedenking:

De bijna stiekem goedgekeurde woonbehoeftestudie is voor Sp.a te zeer afgestemd op binnengebieden zonder rekening te houden met de effectieve woonzones langs de gemeentewegen. Hierdoor creëer je ongewenste versnippering. Ook de open ruimte, die voor onze gemeente (die toch inzet op natuur en toerisme) zo belangrijk is, komt zwaar onder druk te staan.