Vele gemeenten hebben geen mantelzorgpremie, of hebben zo’n strenge criteria dat een mantelzorger er niet of amper gebruik van kan maken. Dat blijkt uit cijfers die Peter Persyn, Vlaams parlementslid voor N-VA opvroeg. Terwijl 3 op 4 Vlaamse gemeenten een mantelzorgpremie uitkeren, ontvangt slechts 1 op 5 mantelzorgers effectief een mantelzorgpremie. En ook in Beveren is er geen echte mantelzorgpremie. Maar wat N-VA’er Persyn voorstelt in het Vlaams Parlement, willen N-VA en CD&V vreemd genoeg niet invoeren in Beveren.

150.000 Vlamingen zijn officieel geregistreerd als mantelzorger, maar slechts 32.000 Vlamingen krijgen een gemeentelijke mantelzorgpremie uitbetaald. Schepen van sociale zaken De Meulemeester (N-VA) kon niet vertellen hoeveel mantelzorgers er in Beveren zijn. Er zijn er een honderdtal bekend, maar allicht zijn het er veel meer. Wat wel zeker is, is dat ook in Beveren slechts zeer weinig mantelzorgers een premie krijgen.

In Beveren bestaat er een zorgpremie voor volwassenen en een zorgpremie voor kinderen. Deze zorgpremies worden hetzij gestort op de rekening van de zorgbehoevende ofwel op rekening van de mantelzorger. Wanneer de premie naar de zorgbehoevende gaat, wat meestal het geval is omdat zij het financieel meestal zeer moeilijk hebben, gaat de premie niet naar de mantelzorger. Er is dus geen echte aparte mantelzorgpremie in Beveren.

Groen-sp.a raadslid Issam Benali sluit zich daarom aan bij de oproep van parlementslid Persyn om in alle gemeenten, ook in Beveren een echte mantelzorgpremie in te voeren. Ook Samana (Ziekenzorg CM) sluit zich aan bij deze vraag en pleit voor een mantelzorgpremie in iedere gemeente van minstens 50 euro per maand. Helaas zei schepen De Meulemeester (N-VA) op de gemeenteraad dat ze zo’n echte mantelzorgpremie niet ziet zitten.

Groen-sp.a raadslid Benali vond het antwoord zeer teleurstellend. Het belang van mantelzorg kan moeilijk onderschat worden. De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg, de vergrijzing en de grenzen aan de bouw van rusthuizen, maken dat mensen terugvallen op thuiszorg. Dat gebeurt door professionals, maar vooral door vrijwillige mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers 80% van de thuiszorg voor hun rekening nemen in Vlaanderen.

Mantelzorgers verdienen alle ondersteuning die ze kunnen krijgen. En de gemeente Beveren is financieel in de mogelijkheid om een echte mantelzorgpremie te creëren. Maar opnieuw maakt het gemeentebestuur de verkeerde keuzes. Het sociaal beleid wordt al vijf jaar stiefmoederlijk behandeld en dat verandert helaas niet.

Op vraag van raadslid Benali zal schepen De Meulemeester wel onderzoeken of de gemeente Beveren kan instappen in een proefproject om mantelzorgers beter te ondersteunen. Sociaal innovatiebureau !DROPS uit Gent lanceerde een Mantelzorghub, een ondersteuningspakket voor mantelzorgers. Het opzet is om lokale besturen te begeleiden en ondersteunen in de opstart/uitbouw van een lokale werking voor mantelzorgers. De hub is hierbij de schakel tussen lokale besturen, mantelzorgers en belangrijke stakeholders zoals zorgvoorzieningen en mutualiteiten. Voor de Beverse mantelzorger zou dit al een stap vooruit betekenen. Maar een betere financiële ondersteuning blijft minstens even belangrijk.