In de economische analyse die de Europese Commissie van de verschillende lidstaten maakt, werd voor het eerst een ‘sociaal scorebord’ opgenomen. Voor Kathleen Van Brempt is dat een maat voor niets. “Waarom doen we al die moeite om sociale effecten - zoals werkloosheid bij jongeren of het risico op armoede – in elk land te meten als er daarna toch niet mee gedaan wordt? Het sociale beleid is ondergeschikt aan de economie.”

“Het strakke bezuinigingsbeleid van de Commissie zorgt voor een aftakeling van ons sociaal systeem. Ik heb geen scorebord nodig om dat te zien. Zolang de Commissie strakke begrotingsdoelstellingen oplegt die afdwingbaar zijn, maar dat niet doet voor sociale doelstellingen, zullen we er nooit in slagen de Unie te doen heropleven. De Commissie weet dat, maar doet er niks aan.”

“Voor ons, sociaal-democraten, kan dat niet langer: geen afdwingbare begrotingsdoelstellingen zonder afdwingbare sociale doelstellingen. Het moet maar eens stoppen met die enge economische visie van Europa. Het bezuinigingsbeleid heeft doden op haar geweten. Er is dringend nood aan een progressieve visie op de toekomst van de Unie.” Zo wil sp.a onder meer dat de EU een minimumloon oplegt in elke lidstaat en van de strijd tegen sociale dumping een prioriteit maakt.