Nadat eerder de Raad van State al ernstige bedenkingen had bij het langer openhouden van Doel 1 en 2, blijkt nu ook uit de hoorzittingen in de Kamercommissie Bedrijfsleven dat die beslissing op los zand gebouwd is.

“Eerst en vooral is het zogenaamde stroomtekort is een vals argument”, legt Johan Vande Lanotte uit. “De basisredenering van de regering - zonder verlenging is er een tekort aan energiecapaciteit om de piekvraag op te vangen – klopt gewoon niet. Ze gaan uit van de zeer extreme veronderstellingen dat zowel terwijl Doel 1 en 2 gesloten worden ook Doel 3 en Tihange 2 dicht zouden blijven en er geen hernieuwbare energie zou bijkomen en er bovendien in de buurlanden een dusdanige schaarste zou optreden dat er geen marktwerking meer is. Uit de hoorzittingen blijkt alvast dat beslissen over Doel 1 en 2 vooraleer de beslissing over Tihange 2 en Doel 3 genomen wordt, alleen maar nodig is omdat dan de bevoorradingszekerheid als excuus kan gebruikt worden. De echte reden voor de verlenging is de bevoorradingszekerheid zeker niet.”

“Bovendien is er een alternatief”, vult Karin Temmerman aan. “De verhoging van de importcapaciteit door extra verbindingen met Nederland levert ons 1000 MW op en kost slechts enkele tientallen miljoenen euro. Dat is een pak goedkoper dan het open houden van Doel 1 en 2. De regering kiest dus duidelijk voor de duurste oplossing die de factuur van de consument andermaal zal bezwaren. Die duurste oplossing is bovendien een mooi cadeautje voor Electrabel. Die stelt immers heel de nucleaire rente ter discussie en de regering volgt haar daarin.”

Uit de verslagen van de juridische experts die tijdens de hoorzittingen aan het woord kwamen, blijkt bovendien dat er ook aan de juridische kant nauwelijks nagedacht blijkt over het openhouden van de kerncentrales. “Alle juridische adviezen zijn duidelijk”, gaat Vande Lanotte verder. “Deze kerncentrales kun je niet zomaar met één pennentrek verlengen; er is minstens een milieueffectenrapport (MER) nodig. Toch lijkt de regering van plan om de centrales te verlengen zonder MER, wat eigenlijk compleet onaanvaardbaar is.“

De slotconclusies van de hoorzittingen zijn dan ook duidelijk voor Vande Lanotte en Temmerman: “Het stroomtekort wordt als excuus gebruikt om de gezinnen opnieuw op te zadelen met extra energiekosten en extra nucleair afval. De enige winnaar in dit verhaal is Electrabel, want het enige gevolg van de verlenging van de kerncentrales is een versterking van haar marktdominantie. Ze krijgt een gegarandeerd rendement met een niet flexibele productie die niet alleen de gascentrales uit de markt houdt, maar zelfs de hernieuwbare energie zal wegdrukken in periodes van laag gebruik. Investeren in alternatieven wordt zo wel bijzonder onaantrekkelijk. Nochtans zullen we volgens de nieuwe uitstapkalender in 2022 klaar moeten zijn om op 3 jaar tijd alle nucleaire centrales uit te faseren. Dit is bijzonder ongeloofwaardig.”