In een opiniestuk in De Morgen toont Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement, zich de grootste voorvechter van Uplace. Als gele ridder somt hij een reeks argumenten op waarom het grote winkelcomplex langs de Brusselse ring er absoluut moet komen. Diependaele als ridder-advocaat van de Vlaamse regering die zich in stilzwijgen blijft hullen. Precies omdat die laatste goed en wel beseft dat alle sterren verkeerd staan. Waarom dan toch, is de vraag?

Het is een keuze voor het kapitaal en een keuze tegen elke gezonde en toekomstgerichte invulling van het begrip mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid én ruimtelijke ordening.

Diependaele schuwt de grootspraak niet om zijn gelijk te bewijzen. Op haar website heeft zijn partij bovendien een heus tienpuntenplan opgesteld. Het krioelt er van de leugens vervat in simpele oneliners zoals "een hefboom voor de regio", "geen concurrentie voor stadswinkels", "verbeterde mobiliteit voor Brussel", "duizenden jobs", "een puur private investering"' en - nu we toch bezig zijn, dacht Diependaele wellicht - "rechtszekerheid voor ondernemers". Vreemd trouwens dat dat laatste pas nummertje 4 is in het tienpuntenplan en niet nummer 1. Een uitschuivertje waar Bart Verhaeghe niet mee zal opgezet zijn, me dunkt. Om maar te zwijgen van de grootste leugen onder nummer 6: een puur private investering. Verhaeghe zal het wederom graag horen.

Termen als gezondheid of milieu komen geen enkele keer aan bod. Verbeterde mobiliteit? Laat ons niet lachen. De komst van Uplace zal niet alleen een kaalslag veroorzaken voor de binnensteden van Vilvoorde, Mechelen en Leuven, nefast zijn voor de lokale handel, maar ook de mobiliteitsproblemen in de regio enkel vergroten. Een regio waar het dichtslibbende wegennet voor een heus verkeersinfarct zorgt. En precies daar wil de Vlaamse regering nu een project inplannen dat 30.000 extra voertuigen per dag creëert. Een catastrofe voor de leefbaarheid van de omwonenden - minstens 42.000 onder hen lopen een verhoogd risico op longkanker en hartfalen, ja ook dat is onderzocht - maar ook voor de vele automobilisten die vandaag de ring gebruiken om naar hun werk te rijden. Tenzij je van de ring rond Brussel écht de grootste parking van Europa wil maken.

Jobs dan maar? 3.000 maar liefst? Mooi cijfer, maar ook mijnheer Diependaele weet dat elke nieuwe job bij Uplace - wat vooral mini-jobs zullen worden, laat ons eerlijk zijn - op termijn winkels en kleine zelfstandigen in de stadskernen aantast. Met een hele hoop sociale miserie er bovenop. Sterke handelskernen houden steden leefbaar. Met haar fiat voor Uplace gaat de Vlaamse Regering voorbij aan die boodschap. Meer nog, zo geeft Vlaanderen gewoon een deel van de rand op. Maar ook de Bruul in Mechelen of de Bondgenotenlaan in Leuven kunnen best al nadenken over een nieuwe bestemming.

Een procedure die al jaren loopt en nu eindelijk rechtszekerheid biedt aan "wie wil investeren in het Vlaamse economische weefsel" dan maar? Opnieuw is het antwoord neen. Er is nooit wat beloofd, ook niet toen onze partij in de regering zat. Er werd enkel een convenant opgesteld waarbij we - samen met privé-investeerders - zouden onderzoeken of de komst van Uplace mogelijk/wenselijk was. Wij zijn die verbintenis nagekomen. Na talloze negatieve adviezen besliste de vorige Vlaamse regering om geen bouwvergunning af te leveren. Meteen is het verschil tussen een beleid met sp.a en één zonder geleverd. Bovendien, een idee die 7 jaar geleden wel een haalbaar leek, is dat nu noodzakelijk niet langer. De kracht van politiek, én van verandering, is dat je op tijd ingrijpt. Toen was er pakweg nog geen sprake van het nieuwe stadion op Parking C.

Kortom, elk nieuw rapport, alle nieuwe gegevens die opduiken, wijzen erop dat Uplace een bijzonder slechte zaak is over de hele lijn. En de lijst met negatieve adviezen blijft maar aandikken. Het is een keuze voor het kapitaal en een keuze tegen elke gezonde en toekomstgerichte invulling van het begrip mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid én ruimtelijke ordening. Geen enkele Vlaming of de Brusselaar wordt hier beter van, behalve projectontwikkelaars en lobbyisten. Waarom moeten andere projecten in de Brusselse rand die veel beter geschikt zijn voor ontwikkeling, zoals de ontwikkeling van de CAT-site blijven stilstaan door de Uplace-connectie? En waarom wil de Vlaamse Regering precies nu - in budgettair krappe tijden - ettelijke miljoenen euro investeren in de ontsluiting van een project van één ontwikkelaar? Waren de Vlaamse regering en Matthias Diependaele maar even strijdvaardig en doortastend voor onderwijs en welzijn als voor Bart Verhaeghe.