Op 30 januari 2018 hebben vrijwilligers van vzw Armoede Vlaanderen zich aangeboden bij het Evergemse OCMW met de vraag een erkenningsovereenkomst te tekenen zodat ze gratis voedingswaren kunnen ophalen in een supermarktketen en verdelen onder hen die het echt nodig hebben.

VZW Armoede Vlaanderen is een vereniging, ontstaan vanuit facebook waar mensen in armoede elkaar trachten te helpen met huisraad, kledij en voeding. Zij tellen leden verspreid over gans Vlaanderen.

Naar mijn gevoel een schitterend initiatief waarin meerdere leden actief zijn die we gerust ervaringsdeskundige in armoede kunnen noemen. De leden blijven niet bij de pakken zitten of zich enkel beroepen op hulp vanuit de OCMW’s. Ze steken de handen uit de mouwen en helpen elkaar door goederen die men gratis bekomt aan elkaar te verdelen. Ook staan ze mekaar bij met raad én daad, bij het vinden van oplossingen. Niet enkel materieel maar ook op juridisch en sociaal vlak, deelt men goede raad vanuit eigen ervaring.

Men deelt materiele en morele steun. Het is net deze broodnodige steun waar we als samenleving én zeker vanuit de overheid falen. Het is dan ook bijzonder schrijnend en confronterend om vast te stellen dat men vanuit het Evergemse OCMW weigert om deze erkenningsovereenkomst te tekenen. Eens te meer laat deze meerderheid de zwakkeren uit onze samenleving op de keien staan.

Het is ook wrang om te moeten vast stellen dat men vanuit het OCMW durft te vragen aan deze vereniging wat er voor het OCMW aan “vast hangt”.

De vaststelling dat men niet positief achter zulke initiatieven gaat staan vanuit de gemeente, als morele steun of als schouderklopje maakt me boos en triestig tegelijk. Het feit dat er zulke initiatieven ontstaan vanuit de onderkant van onze maatschappij zou bij onze beleidsmakers geen belletje maar een KLOK moeten doen luiden. Of zouden diezelfde beleidsmakers nog steeds niet beseffen dat men deze situatie voor een groot deel zelf geschapen heeft met de antisociale regeringsmaatregelen?

Coene Chris
OCMW-raadslid
0499134119
coenechris1@gmail.com