De verkiezing van de Amerikaanse president Trump en de Brexit hebben de uitbouw van een militair Europa in een stroomversnelling gebracht. De Europese Commissie wil een militair onderzoeksprogramma op poten zetten ter waarde van 3,5 miljard euro.  Nochtans gaat dit niet gepaard met een meer coherent buitenlands -en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Zonder dat is het eerder een stimulatie van de wapenindustrie en de Europese Unie heeft momenteel wel andere noden. 

De Vlaamse Regering kan zich over dit onderzoek enkel uitspreken in het kader van het 9e Europees kaderprogramma en dan enkel of het al dan niet onder dit kaderprogramma moet vallen. Als het onder het kaderprogramma komt, dan mag dit absoluut niet ten koste van ander onderzoek gaan. Valt het erbuiten, dan moeten we er voor waken dat de democratische controle op het onderzoek groot is. Het standpunt van de Vlaamse Regering hierover was nog in voorbereiding. 

Lees het volledige verslag hier.