Onderwijsnetten en stad hebben rist maatregelen klaar om kinderen te begeleiden. Om iedereen in het onderwijs dezelfde kansen te bieden, heeft de stad begeleidingsmaatregelen klaar. Nieuw vanaf dit schooljaar is het time-out-project waarbij probleemleerlingen een tijdje uit de schoolse omgeving worden gehaald en extra begeleiding krijgen.

Renilde Bleys Zeventienduizend kinderen en jongeren nemen in een van de vijftig Mechelse scholen maandag weer plaats achter op de schoolbanken. De stad en de diverse schoolnetten willen er alles aan doen om hen op tijd, zonder spijbelen en met voldoende begeleiding het schooljaar door te loodsen. 'Schoolverantwoordelijken hebben vastgesteld dat vaak na de schooltijd meer achterstand wordt opgelopen dan tijdens de schooluren', zegt schepen van Onderwijs, Caroline Gennez. 'Niet alle kinderen hebben het gemakkelijk om thuis hun huiswerk te maken. Daarom willen we in de buitenschoolse kinderopvang, naast tijd en ruimte om te spelen, ook voorzien in huiswerkbegeleiding.' Voor de huiswerkbegeleiding, het project draagt de naam eerste hulp bij huiswerk, worden nog vrijwilligers gezocht. De rekruteringscampagne start in september, op 1 oktober moet het project van start gaan. Voor de harde kern van probleemjongeren op school komt er vanaf dit schooljaar een aparte begeleiding: het uitvalpreventieproject. 'Het is bedoeld voor jongeren die echt niet meer functioneren op de schoolbanken', zegt Caroline Gennez. 'Zij worden enkele maanden van school gehaald en krijgen een aparte begeleiding. Onder meer wordt gezocht naar de oorzaak van hun probleemgedrag. Dan wordt gewerkt om hen weer schoolrijp te maken.'

Wie zich wil melden als vrijwilliger of meer inlichtingen wenst over het project huiswerkbegeleiding, kan terecht bij Barbara Ruelens 0486-86.95.82 of barbara.ruelens@hotmail.com