“Het is niet meer dan logisch dat bij een wettelijke blokkering van de lonen en uitkeringen, ook de huurprijzen worden bevroren. Dat hierover binnen de regering opnieuw onenigheid is, is onbegrijpelijk”, stelt Michèle Hostekint. “Vandaag betaalt iets meer dan de helft (52%) van de private huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huur. Het aantal huurders dat na het betalen van de huur onvoldoende overhoudt om menswaardig te leven, stijgt jaarlijks. De indexering van de huurinkomsten, gekoppeld aan een indexsprong voor alle andere inkomens, zal dit aantal alleen nog doen oplopen. Het wordt echt tijd dat de regering inziet dat er een alternatief is voor haar onrechtvaardig en asociaal beleid.”

“Een indexsprong is onrechtvaardig en tast de koopkracht van gezinnen aan”, zegt Joris Vandenbroucke. Loonindex en huurindex mogen dan wettelijk gezien wel verschillende mechanismen zijn, ze komen samen in de portemonnee van de gezinnen en de mensen die werken voor hun inkomen.

"Na de hogere energiefactuur, duurdere kinderopvang, prijsstijgingen binnen het openbaar vervoer, en de stijging van het hoger onderwijs, is een indexering van de huurprijzen een zoveelste financiële opdoffer”, besluiten Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke.