"Wij zijn tegen het voorstel van Open Vld om intercommunales te privatiseren", zegt Joris Vandenbroucke. "Wij pleiten wel ervoor om intecommunales af te slanken en verder mandaten te schrappen of onbezoldigd te maken."

"Water, energie, huisvuilophaling, sociale huisvesting en dergelijke meer zijn te belangrijk om ze aan publieke controle te onttrekken", zegt Joris Vandenbroucke. "Privatisering leidt onomstootbaar tot hogere facturen voor de gezinnen en kmo's."

Joris Vandenbroucke wijst erop dat Freya Van den Bossche in de vorige legislatuur ongeveer 800 mandaten heeft geschrapt in de energie-intercommunales onder Eandis en Infrax. "Een fusie die toen in gang werd gezet, maar tegengehouden werd door N-VA-voorzitter Bart De Wever, zou tot een decimering van het aantal postjes hebben geleid", aldus Joris Vandenbroucke.

"Er is niemand die de huidige regering tegenhoudt om op dat elan verder te gaan. Er zit inderdaad nog veel vet op de soep. Schrap mandaten, maak ze onbezoldigd of zorg ervoor dat de bevoegde schepenen er ambtshalve en onbetaald in zetelen als ze per se vinden dat hun gemeente present moet zijn. Maar privatiseren zal op termijn alleen maar leiden tot hogere facturen. In dat verhaal stapt sp.a niet mee", besluit Joris Vandenbroucke.