Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) wil dat er strenge ecologische criteria komen voor de aankoop van voertuigen door bedrijven met overheidssteun. Vandaag bestaan die helemaal niet. De commissie Leefmilieu heeft een voorstel van resolutie van Jef Van Damme goedgekeurd om dit recht te zetten.

Zelfstandigen en KMO’s kunnen bij het Brussels Gewest onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen wanneer zij hun activiteiten opstarten of uitbreiden. Hieronder vallen ook investeringen in dienstwagens zoals bijvoorbeeld bestelwagens, koelwagens of foodtrucks. Maar daarvoor worden vandaag geen enkele ecologische criteria geëist. Je kan dus perfect een oud vervuilend dieselvoertuig aankopen met gewestelijke overheidssteun.

Daarom legde Brussels Parlementslid Jef Van Damme (sp.a) een resolutie neer waardoor bedrijven voortaan uitsluitend voertuigen van minstens euronorm VI of hoger kunnen aankopen. Op termijn vraagt de resolutie om nog verder te gaan en de meer ambitieuze ecoscore te hanteren, zols die wordt gebruikt voor het eigen wagenpark van de Brussele overheden.

De resolutie werd door een ruime meerderheid van de commissieleden goedgekeurd. Van Damme verwacht voor de zomer actie van de regering:

“Op alle mogelijke fronten worden er door deze regering maatregelen genomen om de luchtvervuiling aan te pakken, maar tegelijk stel ik vast dat een ondernemer wel nog een vervuilende diesel kan aankopen met overheidssteun. Dat klopt natuurlijk niet. Het is dus niet meer dan consequent dat men dit snel aanpast.”