“Tijdens mijn nieuwjaarsspeech van afgelopen zondag nodigde ik Karel Van Eetvelt uit om de zaken anders te bekijken naar aanleiding van de werkcheques die we voorstelden”, zegt Bruno Tobback. “Ik vroeg hem toen letterlijk om samen te werken om de zaken vooruit te laten gaan. Blijkbaar heeft hij dat stukje niet gehoord."

“Met de werkcheques van minister van Werk Monica De Concink verlagen we de kosten voor werkgevers en creëren we werk voor 15.000 jongeren. Ook sp.a. wil de de loonlast zien dalen, maar niet ten koste van de mensen die bijvoorbeeld een heel leven hard gewerkt werden en net nu genieten van hun pensioen. Want onder meer tegen die gepensioneerden zegt Unizo nu dat ze tot 2017 moeten wachten vooraleer ze er een cent bijkrijgen, ook al wordt het leven duurder.”

Behalve de uitkeringen bevriezen, wil Unizo ook de lonen 2 jaar vastpinnen. “Unizo stelt eigenlijk voor om lonen én pensioenen te devalueren. Het lijkt wel een roep naar collectieve verarming zoals in de jaren 80. De economie aanzwengelen doe je niet door de koopkracht van de mensen te verlagen. Verschillende studies toonden dat al aan. Wij willen ook de lasten verlagen, maar niet op de kap van de mensen die aan het werk zijn.”