Het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid schrijft voor dat er bij ieder nieuw Vlaams decreet dat rechtstreeks een invloed heeft op kinderen en jongeren onder 25 jaar een kind -en jongereneffectenrapport (JoKER) opgemaakt worden. Bij de evaluatie ervan in 2012 werd er gediscussieerd of die leeftijdsgrens opgetrokken moest worden naar 30 jaar, zoals 'jeugd' omschreven worden in het decreet. Onlangs vroeg de Vlaamse Jeugdraad in een advies rond kinder -en jongerenrechten om die leeftijdsgrens opnieuw te bekijken. Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a) stelde de vraag aan minister van jeugd Gatz.

In de evaluatie kwam naar voren dat de vraag naar verhoging van de leeftijdsgrens minder sterk leeft dan de vraag naar differentiatie tussen minder - en meerderjarigen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Hoewel de minister negatief antwoordde op de vraag naar de leeftijdsverhoging, is hij wel bereid om na te gaan hoe JoKER kan differentiëren tussen verschillende leeftijdsgroepen en tussen minder -en meerderjarigen.

Tot slot staat de komende maanden wel een aanpassing van het decreet voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid op de agenda. De jeugdsector vraagt geen radicale herziening van het decreet, maar er wordt wel gekeken naar bepalingen met betrekking tot subsidiëring van de organisaties.

Lees hier het volledige verslag.