Eén op de zes directeurs van basisscholen hebben nog een lesopdracht. Steve Vandenberghe heeft een actieplan klaar waarin hij vraagt dat schooldirecteurs niet langer een lesopdracht krijgen. “Een schooldirecteur moet zich voltijds met zijn team kunnen bezighouden”, zegt Steve Vandenberghe. Daarom wil hij hen van andere opdrachten ontlasten.

De werkomstandigheden van schooldirecteurs, vooral in het basisonderwijs, zijn niet altijd ideaal. Het aantal ziektedagen bij directeurs neemt de jongste jaren toe. De directeurs zelf vragen al langer om een betere omkadering. “Directeurs staan ze ook nog vaak in voor administratieve, organisatorische en technische taken. Dat zorgt ervoor dat schooldirecteurs hun eigenlijke taken niet naar behoren kunnen vervullen”, zegt Steve Vandenberghe, zelf een gewezen schooldirecteur. Daarom heeft hij een actieplan opgesteld.

“Een schooldirecteur moet voldoende tijd kunnen vrijmaken om zijn team aan te sturen”, zegt Steve Vandenberghe. Die tijd kan vrijkomen als ze niet langer een lesopdracht krijgen en zich ook niet langer met de papiermolen moeten bezighouden. Als we dan ook nog de lonen van de directeurs gelijkschakelen en niet langer afhankelijk maken van de grootte van de school, dan wordt schooldirecteur weer een aantrekkelijk beroep.”