Stad Roeselare luistert naar de 800 inwoners die een bezwaarschrift indienden, en weigert de verkavelingsaanvraag nabij het Bergmolenbos. De enige juiste beslissing. Sp.a blijft inzetten op een duurzame stad, een goede ruimtelijke ordening, en zuurstof en groen voor elke inwoner van de stad.

Het stadsbestuur besliste dat 15 luxevilla's in de nabijheid van een natuurreservaat en stadsbos volledig in strijd zijn met haar visie over waar ze met deze stad naartoe wil.

Het schepencollege maakte niet alleen een einde aan de plannen om het gebied te verkavelen, er worden ook extra inspanningen gedaan om zo snel mogelijk meer bos aan te planten.